Beiskolázás

Írta: Super User on . Beküldve: Beiskolázás

2019/20.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1)      A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

·       nem állami fenntartású általános iskolába,

·       vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.2)      A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

·       olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

·       a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

·       A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

·       A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

·       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·       Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

·       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 
* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Letölthető dokumentumok a beiratkozáshoz: lásd székhelyintézményünk honlapja:http://www.rakoczi-szfvar.hu/

Beiratkozás 2020. április 28- május 15.

0.00-24.00 online 8.00-16.00 személyesen előzetes időpontegyeztetést követően

(+36 22/442-050 és+36 30 304 8899)

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskolája

8051Sárkeresztes, Arany János utca 1. OM azonosító: 030051 www.barsonyiskola.com

telefon:+36 /22 442-050 és +36 30 304 8899A felvételi kérelmet csak egyetlen iskolába lehet benyújtani. A szülőknek/ gondviselőknek lehetőségük van a lakóhely szerinti körzetesiskola helyett egy másik, szabadon választott, de körzettel rendelkező iskolába kérni gyermekük felvételét.

Felvételi kötelezettség az iskola részéről: körzet szerinti lakóhely

Körzetes keresőlista: https://kir.hu/KIR2_korzet3h/Pub/IndexA beiskolázás feltételei:

-a körzeten kívüli gyermek esetén előnyt élvez,

-idősebb testvér már ebbe az iskolába jár

-munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola körzetében található

-SNI/ BTM

-az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található

-a szülő, testvér tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő

Egyéb esetekben a felvétel igazgatói hatásköre.

Elutasító döntés esetén: az elutasítás jogerőre emelkedését követően 5 napon belül a szülő köteles beíratni a körzet szerinti iskolába gyermekét.A beiratkozás menete KÖRZETES tanulók esetén:

Azon szülők, akik a gyermeküket lakóhelye szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni, nem kell jelentkezést benyújtani, nekik csak meg kell erősíteni az automatikus felvételt.

Kérem, hogy mindezt lehetőleg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen tegyék meg 2020. 05. 15. 24.00 óráig! Ha ez nem lehetséges, személyesen a beiratkozás időtartama alatt, az iskola nyitvatartási idejében, a veszélyhelyzetre érvényes szabályok betartásával tegyék meg.

Kérem, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a honlapról letöltve majd kitöltve a megerősítő email csatolmányaként visszajuttatni szíveskedjenek. A dokumentumok nyomtatott formában az iskola portáján is átvehetők. Kitöltve kérjük a személyes megjelenéskor visszahozni, ha elektronikus formában nincs erre lehetőségük.A beiratkozás menete NEM KÖRZETES tanulók esetén:

A szülői kérelmeket elsősorban online módon, a KRÉTA felület e- Ügyintézés moduljában a „Beiratkozás az Általános Iskolába” modulon keresztül nyújthatják be.

Ha erre nincs lehetőség, személyesen a beiratkozás időtartama alatt, az iskola nyitvatartási idejében, a veszélyhelyzetre érvényes szabályok betartásával nyújthatják be kérelmüket.

A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumokat a honlapról letöltve majd kitöltve KRÉTA felület megfelelő helyére feltölteni szíveskedjenek!

A dokumentumok nyomtatott formában az iskola portáján is átvehetők. Kitöltve kérjük a személyes megjelenéskor visszahozni, ha elektronikus formában nincs erre lehetőségük.Beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok:

-Alapadatlap a gyermek személyes adataira vonatkozóan

-Jelentkezési lap a gyermek személyes adataira és speciális körülményeire vonatkozóan Nyilatkozat életvitel szerinti lakhelyről

-Nyilatkozat a gyermek feletti szülői/ gondviselői felügyeleti jogról

(mindkét szülő aláírása szükséges)

-Nyilatkozat az etika/ hit- és erkölcstan választásáról

-Nyilatkozat étkezés igénylésérőlTájékoztató diákigazolvány igénylésével kapcsolatban:

Az e-Ügyintézés felületre feltöltött dokumentumokat hitelesnek fogadjuk el, azokat személyesen bemutatni a tanév kezdetekor kell.

Az online ügyintézés folyamata:

https://www.eugyintezes.e-kreta.hu

 

Tájékoztatás a 2020/21-es tanév hit- és erkölcstanoktatásának megszervezéséről

Március 16. és március 31. között a honlapunkon és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozzuk a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését.
Leendő első osztályos tanulóink szülei (gondviselője) a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókkal együtt tájékoztatást kapnak a hit és erkölcstan / etika oktatás megszervezésével, választásával kapcsolatos teendőkről.
Tagiskolánkba járó 2020/21-es tanévben 2-4. évfolyamos tanulók szülei (gondviselője), amennyiben a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásukat módosítani kívánják, szándékukat 2020. május 20-ig írásban jelezzék az iskola felé. 


Római Katolikus Egyház
Református Egyház


Katolikus hit- és erkölcstan:


"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket... mert ilyeneké Isten országa! (Lk 18,16)"

MIÉRT JÓ? 

Mert keresztény értékeket és támpontot ad. 

Mert bemutatja Jézust, aki a szeretetet és gondviselést hirdette. Mert Jézus tettein keresztül önismeretre nevel. 

Mert játékos formában megismerteti a bibliai történeteket, és az Egyház tanítását.

Mert közösséget teremt, barátokkal ajándékoz meg.2018/19.

A leendő első osztályosok szüleit várjuk szülői értekezletre 2019. június 06-án, csütörtökön 17 órára a Bársony tagiskola épületébe!

Beiratkozás 2019. április 11-12-én Sárkeresztesen 08-19 óráig a tanári szobában. 

http://rakoczi-szfvar.hu/images/pdf/beir.pdf

 

2018. november 21-én szülői értekezlet 16.30-kor a Ficánkoló Óvodában.

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a sárkeresztesi Bársony István tagiskolába játékos foglalkozásokra a következő alkalmakkor:

2018. december 04. (kedd) 15-16 óráig

2019. január 8. (kedd) 15-16 óráig

2019. február 23. (szombat) 10-11.30-ig

2019. március 30. (szombat) 10-11.30-ig


Nyílt tanítási órák a 2.,3. és 4. évfolyamon 2019. március 6-án, szerdán 08-10 óráig lesznek.

Nyílt tanítási órák az 1. évfolyamon 2019. március 13-án, szerdán 08-10 óráig lesznek.                     

A fentiektől eltérő, előre egyeztetett időpontokban is várjuk az érdeklődő szülőket!

2017/18.

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2018. április 12. 8-19 óráig és április 13. 8-19 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

   -óvodai szakvélemény

   -járási szakértői bizottság szakértői véleménye

   -sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

-nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a sárkeresztesi Bársony István tagiskolába játékos foglalkozásokra a következő alkalmakkor:


2017. december 07. 15-16 óráig

2018. január11. 15-16 óráig

2018. február 17. 10-11.30-ig

2018. március17. 10-11.30-ig


Nyílt tanítási órák 2018. március 7-én, szerdán 08-10 óráig lesznek.A fentiektől eltérő, előre egyeztetett időpontokban is várjuk az érdeklődő szülőket!

2015/16.

Szülői értekezlet:

2016. június elsején szerdán 17 órakor Sárkeresztesen a Bársony István tagiskolában szülői értekezlet lesz a leendő első osztályosok szülei részvételével. A szülői értekezletet vezeti: Kovácsné Fehér Beáta tanító.

Tájékoztatjuk, hogy a 2016/2017. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontja:

2016. április 14-én (csütörtökön) és 2016. április 15-én (pénteken)  8.00 – 19.00 óra között lesz.

Az általános iskolai beiratkozás ideje a Bársony István tagiskolában:

•             2016. április 14 (csütörtök)                          8.00-19.00 óra között

•             2016. április 15 (péntek)                              8.00-19.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•             A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

•             A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

•             Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

•             óvodai szakvélemény,

•             tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

•             sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

•             Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2 számú

melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók. (3. számú

melléklet) Az iskolában már ott lesz a kitöltendő nyilatkozat, nem kell vinni!

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

1.            Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése a 2014: CV. törvény 28. § 10. pontja alapján módosult, „az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola)”.

2.            A felvétel elutasítása esetén a szülő, a(z) Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül, bizonyíthatóan tértivevénnyel. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani, a Székesfehérvári Tankerület részére címezve. (8000 Székesfehérvár Petőfi S. u. 5.) Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére és ő saját hatáskörében döntését másodfokon meghozza.

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Foglalkozások óvodásoknak:

2015. december 11. pénteken 15.30            adventi játszóház óvodásoknak

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

2016. január 15.   pénteken 15.00               Nagycsoportos óvodásoknak foglalkozás                              

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta, helyszín: Bársony István tagiskola

2016. február 13. szombaton 10.00-11.30-ig               Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása                        

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

2016. március 19.   szombaton 10.00-11.30-ig            nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása                       

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

Nyílt tanítási órák lesznek 2016. március 09-én 8-11 óráig a Bársony István tagiskolában.

 

Szülői értekezlet:

2015. november 12-én, csütörtökön 17 órakor Sárkeresztesen a Ficánkoló Óvodában szülői értekezlet lesz a leendő első osztályosok szülei részvételével. Más óvodában lévő gyermekek szüleit is várjuk! A szülői értekezletet, találkozót vezeti: Kovácsné Fehér Beáta tanító.