Tanórán kívüli foglalkozások a Bársony István Tagiskolában

Eseményterv a 2017/2018-as tanévben

    A hat tanítás nélküli munkanap:

1. Pályaorientációs nap 2017. szeptember29.

2. Bársony-nap 2017. november 16.

3. Továbbképzési nap 2017. december 21

4. Továbbképzési nap 2017. december 22

5. DÖK-nap 2018.06.12.

6. Kirándulás 2018.06.13.

 

A tanév helyi rendje

    A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A szorgalmi idő első féléve 2018. január 19-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. január 26-ig kapják kézhez a tanulók. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2018. június 15.

A tanítási napok száma:180 nap.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása: 2017. november 16. Bársony István nap, 2017. év december 21. szakmai továbbképzési nap, 2017. év december 22. szakmai továbbképzési nap, 2018. év június 13. tanulmányi kirándulás, 2018. év június 12. Diák-önkormányzati nap.

A szünetek időtartama: Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018.március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Fogadóórák időpontja: 2017. október 19., 2017. november 23., 2018. január 11., 2018. március 22., 2018. április 26. (16-30-17.30-ig)

Szülői értekezletek: 2017. 09. 14. 17.00, 2018. 02. 01. 17.00, erdei iskolai: 2018. 05. 17. 17.00, leendő elsősök szüleinek: 2018. 05. 24.

Eseményterv a 2017/2018-as tanévben

A dátumok esetenként változhatnak!

Ütemterv, naptári terv 

2017/2018. I. félév

Szeptember
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

 
01.

balesetvédelmi oktatás

tanítók

tiv.

   
01.

Mindennapos testnevelés indítása

Bognárné Fodor Anita

tiv

   
04.

A Bársony István prózaíró verseny meghirdetése

tanítók

tiv.

   
04.

1. könyvtári foglakozás, kölcsönzés

Kovácsné Fehér Beáta

ig.

   
06.

tűz és katasztrófavédelmi gyakorlat

Szarvas József

tiv.

   
08.

Megbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálattal

ti.-vezető, Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

   
08.

1. zeneiskolai képzés

Műv. Isk. pedagógusai

tiv.

   
11.

Szitakötő program kezdete 

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

   
11.

ZölDök, energiajárőr szolgálat indítása

Nagy-Nemes Judit

tiv.

   
12.

VOKE pályázat kézműves foglalkozás

ti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

   
12.

Dyslexia szűrés 1. évfolyam

logopédus, of.

tiv.

   
14.

Szülői értekezlet 1-4. o.

tantestület

tiv.

   
15.

Tisztasági ellenőrzés 1-4. évf.

védőnő

tiv.

   
16.

Szüreti felvonulás megnyitóján részvétel, néptánc

táncoktató

Kovácsné Fehér Beáta


Csapó Lászlóné

tiv.

   
18.

Bolyai matematika verseny nevezés

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

 
18.

Osztály és tanulói fényképek készítése

osztályfőnökök

tiv.

   
29.

Pályaorientációs nap

tantestület

tiv.

 Október

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

 
1.hét

Tanév eleji felmérések

tantestület

tiv.

   
2. hét

Első osztályosok látogatása az Óvodában

Bognárné Fodor Anita

tiv.

   
01.

Bolyai anyanyelvi jelentkezés

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

 
06.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

   
07.

Papírgyűjtés

Családi nap

ti.-vezető, pedagógusok

tiv.

   
09.

Iskolafogászati vizsgálat

1-4. of.

tiv.

   
13.

Bolyai matematika verseny

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

 
16.

Difer mérés 1. évf.

Bognárné Fodor Anita

tiv.

   
16.

Kézmosás világnapja, 1. ökoiskolai témanap

Nagy-Nemes Judit

tiv.

   
16.

Tájékozódási verseny meghirdetése

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

   
17.

VOKE pályázat kézműves foglalkozás

ti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

   
18.

Kenguru matematika versenyre jelentkezés

ti. vezető, 2.,3.,4. of.

tiv.

   
20.

Megemlékezés az 1956. évi forradalomról

Nagy-Nemes Judit

tiv.

   
20.

Diferméréssel kapcsolatos jelentés

ti.-vezető, Bognárné Fodor Anita

tiv.

   
24.

Óvodavezetővel megbeszélés az együttműködésről

ti.-vezető,

tiv.

   
25.

Bolyai Matematikai Versenyre nevezés

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

   
                   

November

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

 
9.

Szülői értekezlet az óvodábanti.-vezető


tiv.

   
10.

Bolyai anyanyelvi verseny

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

 
16.

Bársony István nap, Szólások, közmondások területi vetélkedő 3.o.

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

   
16.

Tájékozódási verseny eredményei, 2. témanap

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

   
21.

Zrínyi Matematika Versenyre nevezés

ti.-vezető, 2.,3.,4. of.

tiv.

   
21.

VOKE pályázat kézműves foglalkozás

ti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

   
23.

Fogadóóra

tantestület

tiv.

   

December

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

05.

Mikulásváró játszóház, témanap

Bognárné Fodor Anita

Kovácsné Fehér Beátativ.

 
07.

Adventi játszóház óvodásoknak

Leendő elsős tanító

tiv.

 
14.

Olvasási verseny meghirdetése

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

 
16.

VOKE pályázat kézműves foglalkozás

osztályfőnökök

tiv.

 
20.
Karácsonyi műsor a Művelődési házban

Csapó Lászlóné

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

 

Január 

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

11.

Fogadóóra

tantestület

tiv.

 
2. hét

Félévi felmérések

tantestület

tiv.

 
11.

Nagycsoportos óvodásoknak foglalkozás

Leendő elsős tanító

tiv.

 
19.

Az 1. félév zárása

tantestület

tiv.

 
19.

Osztályozó értekezlet

ti.-vezető, pedagógusok

tiv.

 
26.

Félévi értesítők osztása

osztályfőnökök

tiv.

 

2017/2018. II. félév

Február 

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

01.

2. Szülői értekezlet

tantestület

tiv.

 
09.

Farsang az iskolában

I. Témanap: farsangi népszokások

tantestület

tiv.

 
12.

Ököiskolai munkacsoport értekezlet, beszámoló…

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
16.

Zrínyi Matematika Verseny megyei forduló

ti.-vezető

tiv.

 
17.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása

Leendő elsős tanító

tiv.

 
19-23.

Orchidea-Pangea Matematika Verseny

ti.-vezető

tiv.

 

Március

Dátum

Feladat megnevezés

e

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

01.

Örökös ökoiskolai pályázat előkészítése

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
07.

Nyílt nap a szülőknek

tantestület

tiv.

 
14.

Megemlékezés március 15.-ről 3-4.o.

Csapó Lászlóné

tiv.

 
16.

Kenguru matematika verseny

2-3-4. of., ti.-vezető

tiv.

 
17.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása

Leendő elsős szülők

tiv.

 
17.

Papírgyűjtés

tiv., pedagógusok

tiv.

 
22.

A Víz világnapja megemlékezés, II. témanap

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
22.

Fogadóóra

tantestület

tiv.

 
23.

A Föld órája megemlékezés

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

 Április

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

10.

Vers- és prózamondó verseny

Bognárné Fodor Anita

tiv.

 
12.

Húsvéti játszóház

tantestület

tiv.

 
17.

Iskolafogászati vizsgálat

tiv., osztályfőnökök

tiv.

 
20.

Tankönyvrendelés

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

 
20.

Kölyök atlétika háziverseny

Bognárné Fodor Anita

tiv.

 
20.

III. Témanap, a Föld napja

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 


23-27.

Fenntarthatósági témahét

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
26-27.

Beiratkozás

tiv., leendő osztályfőnök

tiv.

 
26.

Fogadóóra

pedagógusok

tiv.

 Május

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

10.

Anyák napja 1-4. évf.

osztályfőnökök

tiv.

 
17.

erdei iskolai szülői értekezlet

Dénesné Steurer Orsolya,

Kovácsné Fehér Beáta


tiv.

 
  A hangos olvasás ellenőrzése a hónap folyamán

tiv., osztályfőnökök

tiv.

 
24.

Leendő 1.o. szülői értekezlet

Leendő elsős szülők

   
4. hét

Tanév végi felmérések

pedagógusok

tiv.

 
30-jún.01.

Erdei iskola Kabóka puszta

Szülői kérésre

Dénesné Steurer Orsolya,

Kovácsné Fehér Beáta


tiv.

 

Június                                                                                                                                            
Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

06.

A nemzeti összetartozás napja.

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
08.

Osztályozó értekezlet

tantestület

tiv.

 
12.

DÖK napja: Sport és gyermeknap

Csapó Lászlóné

tiv.

 
13.

Kirándulás

tiv.

tiv.

 
14.

Madarak és fák napja, akadályverseny

Nagy-Nemes Judit

tiv.

 
20.

18 órakor tanévzáró ünnepély

tiv., Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

 
21.

leltár

dolgozók

tiv.

 A szorgalmi időszak végét követő időszak

Június 

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

22-29.

órarend készítése

pedagógusok

tiv.

 
22.

irattári selejtezés

pedagógusok

tiv.

 
22-29.

munkaterv készítése

tiv., pedagógusok

igazgató

 

Július

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

  ügyelet a székhely intézményben, tagintézményben

tiv.

igazgató

 

Augusztus

Dátum

Feladat megnevezése

Felelős

Ellenőrzés/

számonkérés


Egyéb

  nyári ügyelet

tiv.

igazgató

 
23.

a tantárgyfelosztás pontosítása

tiv., pedagógusok

igazgató

 
27.

az órarend esetleges korrekciója

pedagógusok

tiv.

 
22

munkavédelmi, balesetvédelmi bejárás

tiv., osztályfőnökök

tiv.

 
27.

esetleges javítóvizsga

of.

tiv.

 
a hónap folyamán

nagytakarítás

technikai dolgozók

tiv.

 


A szülői értekezletek terve:
Értekezlet
dátuma


Az értekezlet célja

Felelős

2017. 09. 14. 17.00

A tanévkezdés fontos tudnivalói, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák

osztályfőnökök

tiv.


2018. 02. 01. 17.00

Az 1. félév zárásával kapcsolatos fontos tudnivalók, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák, a tanulmányi-nevelési munka értékelése

osztályfőnökök

tiv.


2018. 05. 17. 17.00

Erdei iskolai szülői értekezlet. Tudnivalók az erdei iskola céljáról, az ott elvégzett feladatokról, az ellátásról.

Dénesné Steurer Orsolya, Kovácsné Fehér Beáta

2018. 05.24.

Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek.

Bognárné Fodor AnitaA fogadóórák terve:
Fogadóóra
dátuma


Az fogadóóra célja

Felelős

2017. október 19.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2017. november 23.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2018. január 11.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2018. március 22.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2018. április 26.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, így különösen az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak (február 25.), a holokauszt áldozatainak (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolásra érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja:

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján


Megemlékezés neve

A megemlékezés

időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)


A megemlékezésben résztvevő osztályok,
csoportok


Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.)

február 24. 12.00

Szarvas József

4.

Nemzeti ünnep (március 15.)

március 14. 17.00

Csapó Lászlóné

1-4.

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

június 06. 12.00

Nagy-Nemes Judit

1-4.

Aradi vértanúk (október 6.)

október 06. 12.00

Dénesné Steurer Orsolya

1-4.

Nemzeti ünnep (október 23.)

október 2. 17.00

Nagy-Nemes Judit

1-4.

Az iskolai ünnepek megünneplésének időpontja

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján/

Ünnep megnevezése

Az ünnepség

(ünnep)
megtartásának


időpontja

A szervezésért

felelős
pedagógus(ok)


A megemlékezésben résztvevő osztályok, csoportok

Tanévnyitó ünnepély

augusztus 31. 17.00

Szarvas József, Kovácsné Fehér Beáta

1-4.

Karácsonyi ünnepély

december 20. 17.00

Csapó Lászlóné, Dénesné Steurer Orsolya

1-4.

Tanévzáró ünnepély

június 21. 18.00

Szarvas József, Kovácsné Fehér Beáta

1-4.

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap/ok tervezett időpontja/i:

/a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján/

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2018. március 07.