Tanórán kívüli foglalkozások a Bársony István Tagiskolában

Eseményterv a 2018/2019-es tanévben

    A hat tanítás nélküli munkanap:

1. 2018. ÉV OKTÓBER 13. DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP,

2. 2018. NOVEMBER 10. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI NAP,

3. 2018. NOVEMBER 23. BÁRSONY ISTVÁN NAP,

4. 2018. ÉV DECEMBER 15. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSI NAP,

5. 2019. ÉV JÚNIUS 11. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS,

6. 2019. ÉV JÚNIUS 13. PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP.

 

A tanév helyi rendje

A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2019. február 1-ig kapják kézhez a tanulók.

A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2019. június 14.Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása:

2018. év október 13. Diákönkormányzati nap

2018. november 10. szakmai továbbképzési nap

2018. november 23. Bársony István nap

2018. év december 15. szakmai továbbképzési nap

2019. év június 11. tanulmányi kirándulás

2019. év június 13. pályaorientációs nap.A szünetek időtartama:

Az őszi szünet 2018. október 29-től november 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 24-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Fogadóórák időpontja: 2018. október 18., 2018. november 29., 2019. január 10., 2019. április 25. (16-30-17.30-ig).

Szülői értekezletek: 2018. 09. 13. 17.00, 2019. 02. 07. 17.00, erdei iskolai: 2019. 05. 16. 17.00, leendő elsősök szüleinek: 2019. 06. 06. 17.00

Eseményterv a 2018/2019-es tanévben -A dátumok esetenként változhatnak!Szept.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

03.

balesetvédelmi, katasztrófavédelmi, közlekedésismereti oktatástanítók

tiv.

03.

Mindennapos testnevelés indításaBognárné Fodor Anita

tiv.

04.

A Bársony István prózamondó verseny meghirdetéseDénesné Steurer Orsolya

tiv.

04.

1. könyvtári foglalkozás, kölcsönzésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

06.

tűz- és katasztrófavédelmi gyakorlatSzarvas József

tiv.

10.

Megbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálattalti.-vezető

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

11.

1. zeneiskolai képzésMűv. Isk. pedagógusai

tiv.

11.

Szitakötő program kezdeteKovácsné Fehér Beáta

tiv.

11.

ZölDök, energiajárőr szolgálat indításaNagy-Nemes Judit

tiv.

12.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

12.

Dyslexia szűrés 1. évfolyamlogopédus, of.

tiv.

13.

Szülői értekezlet 1-4. o.tantestület

tiv.

14.

Tisztasági ellenőrzés 1-4. évf.védőnő

tiv.

15.

Szüreti felvonulás megnyitóján részvétel, néptánctáncoktató
Kovácsné Fehér Beáta


Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

18.

Osztály és tanulói fényképek készítéseosztályfőnökök

tiv.

28.

Papírgyűjtés, faültetéspedagógusok, tiv.

Okt.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

1. hét

Tanév eleji felmérésektantestület

tiv.

2. hét

Első osztályosok látogatása az óvodábanCsapó Lászlóné

tiv.

05.

Megemlékezés az aradi vértanúkról1-4. of.

tiv.11.

Iskolafogászati vizsgálat1-4. of.

tiv.

13.

DÖK (Kölyökatlétika)Bognárné Fodor Anita16.

Difer mérés 1. évf.Csapó László Andorné

tiv.

16.

Kézmosás világnapjaNagy-Nemes Judit

tiv.

16.

Tájékozódási verseny meghirdetéseNagy-Nemes Judit,

Csapó László Andorné

tiv.

17.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

18.

Fogadóóratantestület18.

Kenguru matematika versenyre jelentkezésti. vezető, 2.,3.,4. of.

tiv.

19.

Megemlékezés az 1956. évi forradalomrólDénesné Steurer Orsolya

tiv.

19.

Difer méréssel kapcsolatos jelentésti.-vezető, Csapó László Andorné

tiv.

25.

Óvodavezetővel megbeszélés az együttműködésrőlti.-vezető,

tiv.

Nov.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

8.

Szülői értekezlet az óvodábanDénesné Steurer Orsolya

tiv.

9.

Kovácsné Fehér Beáta minősítéseKovácsné Fehér Beáta

tiv.

10.

Szakmai továbbképzéstantestület11.

I. világháborús megemlékezéstiv.15.

Bársony István Prózamondó VersenyKovácsné Fehér Beáta,

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.16.

Tájékozódási verseny eredményhirdetésNagy-Nemes Judit

Csapó Lászlóné

tiv.

20.

Zrínyi Matematika Versenyre nevezésti.-vezető, 2., 3., 4. of.

tiv.

21.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

23.

Bársony István Térségi VetélkedőBognárné Fodor Anita

tiv.

29.

Fogadóóratantestület

tiv.

Dec.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

06.

Mikulásváró játszóház

1.  témanapNagy-Nemes Judit

Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

2. hét

GyertyagyújtásCsapó Lászlóné

tiv.

07.

Adventi játszóház óvodásoknakDénesné Steurer Orsolya

tiv.

18.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásosztályfőnökök

tiv.

21.

Karácsonyi műsor a Művelődési házbanCsapó Lászlóné

Dénesné Steurer Orsolya

Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

Január

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

4.

Nagycsoportos óvodásoknak foglalkozásDénesné Steurer Orsolya

tiv.

7.

Olvasási verseny hirdetéseKovácsné Fehér Beáta Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

10.

Fogadóóratantestület

tiv.

2. hét

Félévi felmérésektantestület

tiv.

25.

Az 1. félév zárásatantestület

tiv.

25.

Osztályozó értekezletti.-vezető, pedagógusok

tiv.Febr.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

01.

Félévi értesítők kiosztásatantestület

tiv.

07.

Szülői értekezlettantestület

tiv.

8.

Farsang az iskolában

2. témanap:

Farsangi népszokásoktantestület

tiv.

15.

Zrínyi Matematika Verseny megyei fordulóti.-vezető

tiv.

23.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozásaDénesné Steurer Orsolya

tiv.

18-22.

Orchidea-Pangea Matematika Versenyti.-vezető

tiv.

Márc.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

01.

Örökös Ökoiskolai pályázat előkészítéseNagy-Nemes Judit

tiv.

06.

Nyílt nap a szülőknektantestület

tiv.

14.

Megemlékezés március 15.-ről 3-4.o.Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

21.

Kenguru matematika verseny2-3-4. of.

ti.-vezető

tiv.

22.

A Víz világnapja megemlékezés, 3. témanap,Nagy-Nemes Judit

tiv.

25.

A Föld órájaNagy-Nemes Judit

tiv.

30.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozásaDénesné Steurer Orsolya

tiv.

30.

Papírgyűjtéstiv., pedagógusok

tiv.Ápr.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

11-12.

Beiratkozástiv. Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

15-19.

Fenntarthatósági témahétpedagógusok

tiv.

17.

Húsvéti játszóházKaandorp-Nagy Ildikó Viktória

Csapó László Andorné

tantestület

tiv.

17.

Iskolafogászati vizsgálattiv., osztályfőnökök

tiv.

24.

            4. témanap, a Föld napjaNagy-Nemes Judit

tiv.

24.

TankönyvrendelésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

25.

Fogadóórapedagógusok

tiv.

Május

Feladat megnevezéseFelelősA hangos olvasás ellenőrzése a hónap folyamán.tiv.

osztályfőnökök

tiv.

1.

Majális.tiv.9.

Anyák napja 1-4. évf.osztályfőnökök

tiv.

16.

Erdei iskolai szülői értekezlet.Dénesné Steurer Orsolya

Bognárné Fodor Anita

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

JÚNIUS (!)

06. 17.00

Leendő 1.o. szülői értekezletDénesné Steurer Orsolya

tiv.

4. hét

Tanév végi felmérésekpedagógusok

tiv.

29-31

-ig.

Erdei iskola Kabókapuszta

Szülői kérésreDénesné Steurer Orsolya,
Kovácsné Fehér Beáta


Bognárné Fodor Anita

tiv.

Június

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

04.

A nemzeti összetartozás napja.Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

07.

Osztályozó értekezlettantestület

tiv.

11.

Kirándulástantestület

tiv.

12.

Madarak és fák napi akadályversenyKaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

12.

Olvasási verseny eredményhirdetésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

13.

Pályaorientációs naptiv.20.

18 órakor tanévzáró ünnepélytiv.

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

A szorgalmi időszak végét követő programjainkJúnius

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

21.

leltárdolgozók

tiv.

24-28.

órarend készítésepedagógusok

tiv.

24.

irattári selejtezéspedagógusok

tiv.

24-28..

munkaterv készítésetiv., pedagógusok

igazgató

Július

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

06.

Falunap

ügyelet a székhely intézményben, tagintézménybentiv.

igazgató

Aug.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

a hónap folyamán

nagytakarítástechnikai dolgozók

tiv.nyári ügyelettiv.

igazgató

23.

a tantárgyfelosztás pontosításativ., pedagógusok

igazgató

27.

az órarend esetleges korrekciójapedagógusok

tiv.munkavédelmi, balesetvédelmi bejárástiv., osztályfőnökök

tiv.

27.

esetleges javítóvizsgaof.

tiv.

A szülői értekezletek terve

Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2018. 09. 13.

17.00

A tanévkezdés fontos tudnivalói, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák

osztályfőnökök

tiv.


2019. 02. 07.

17.00

Az 1. félév zárásával kapcsolatos fontos tudnivalók, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák, a tanulmányi-nevelési munka értékelése

osztályfőnökök

tiv.


2019. 05. 16.

17.00

Erdei iskolai szülői értekezlet. Tudnivalók az erdei iskola céljáról, az ott elvégzett feladatokról, az ellátásról.

Dénesné Steurer Orsolya,

Kovácsné Fehér Beáta,

Bognárné Fodor Anita

2019. 05.23.

Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek.

Dénesné Steurer OrsolyaA fogadóórák terve

Fogadóóra dátuma

Az fogadóóra célja

Felelős

2018.

október 18.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2018.

november 29.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2019.

január 10.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2019.

április 25.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

 

 

 

 A 2018/2019. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2019. február 1-ig kapják kézhez a tanulók.

A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2019. június 14.Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja és felhasználása:

2018. év október 13. Diákönkormányzati nap

2018. november 10. szakmai továbbképzési nap

2018. november 23. Bársony István nap

2018. év december 15. szakmai továbbképzési na

2019. év június 11. tanulmányi kirándulás

2019. év június 13. pályaorientációs nap.A szünetek időtartama:

Az őszi szünet 2018. október 29-től november 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 24-től 2018. január 02-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Fogadóórák időpontja: 2018. október 18., 2018. november 29., 2019. január 10., 2019. április 25. (16-30-17.30-ig).

Szülői értekezletek: 2018. 09. 13. 17.00, 2019. 02. 07. 17.00, erdei iskolai: 2019. 05. 16. 17.00, leendő elsősök szüleinek: 2019. 06. 10. 17.00

Eseményterv a 2018/2019-es tanévben -A dátumok esetenként változhatnak!Szept.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

03.

balesetvédelmi, katasztrófavédelmi, közlekedésismereti oktatástanítók

tiv.

03.

Mindennapos testnevelés indításaBognárné Fodor Anita

tiv.

04.

A Bársony István prózamondó verseny meghirdetéseDénesné Steurer Orsolya

tiv.

04.

1. könyvtári foglalkozás, kölcsönzésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

06.

tűz- és katasztrófavédelmi gyakorlatSzarvas József

tiv.

10.

Megbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálattalti.-vezető

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

11.

1. zeneiskolai képzésMűv. Isk. pedagógusai

tiv.

11.

Szitakötő program kezdeteKovácsné Fehér Beáta

tiv.

11.

ZölDök, energiajárőr szolgálat indításaNagy-Nemes Judit

tiv.

12.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

12.

Dyslexia szűrés 1. évfolyamlogopédus, of.

tiv.

13.

Szülői értekezlet 1-4. o.tantestület

tiv.

14.

Tisztasági ellenőrzés 1-4. évf.védőnő

tiv.

15.

Szüreti felvonulás megnyitóján részvétel, néptánctáncoktató
Kovácsné Fehér Beáta


Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

18.

Osztály és tanulói fényképek készítéseosztályfőnökök

tiv.

28.

Papírgyűjtés, faültetéspedagógusok, tiv.

Okt.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

1. hét

Tanév eleji felmérésektantestület

tiv.

2. hét

Első osztályosok látogatása az óvodábanCsapó Lászlóné

tiv.

05.

Megemlékezés az aradi vértanúkról1-4. of.

tiv.11.

Iskolafogászati vizsgálat1-4. of.

tiv.

13.

DÖK (Kölyökatlétika)Bognárné Fodor Anita16.

Difer mérés 1. évf.Csapó László Andorné

tiv.

16.

Kézmosás világnapjaNagy-Nemes Judit

tiv.

16.

Tájékozódási verseny meghirdetéseNagy-Nemes Judit,

Csapó László Andorné

tiv.

17.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

18.

Fogadóóratantestület18.

Kenguru matematika versenyre jelentkezésti. vezető, 2.,3.,4. of.

tiv.

19.

Megemlékezés az 1956. évi forradalomrólDénesné Steurer Orsolya

tiv.

19.

Difer méréssel kapcsolatos jelentésti.-vezető, Csapó László Andorné

tiv.

25.

Óvodavezetővel megbeszélés az együttműködésrőlti.-vezető,

tiv.

Nov.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

8.

Szülői értekezlet az óvodábanDénesné Steurer Orsolya

tiv.

9.

Kovácsné Fehér Beáta minősítéseKovácsné Fehér Beáta

tiv.

10.

Szakmai továbbképzéstantestület11.

I. világháborús megemlékezéstiv.15.

Bársony István Prózamondó VersenyKovácsné Fehér Beáta,

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.16.

Tájékozódási verseny eredményhirdetésNagy-Nemes Judit

Csapó Lászlóné

tiv.

20.

Zrínyi Matematika Versenyre nevezésti.-vezető, 2., 3., 4. of.

tiv.

21.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásti.-vezető, osztályfőnökök

tiv.

23.

Bársony István Térségi VetélkedőBognárné Fodor Anita

tiv.

29.

Fogadóóratantestület

tiv.

Dec.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

06.

Mikulásváró játszóház

1.  témanapNagy-Nemes Judit

Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

2. hét

GyertyagyújtásCsapó Lászlóné

tiv.

07.

Adventi játszóház óvodásoknakDénesné Steurer Orsolya

tiv.

18.

VOKE pályázat kézműves foglalkozásosztályfőnökök

tiv.

21.

Karácsonyi műsor a Művelődési házbanCsapó Lászlóné

Dénesné Steurer Orsolya

Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

Január

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

4.

Nagycsoportos óvodásoknak foglalkozásDénesné Steurer Orsolya

tiv.

7.

Olvasási verseny hirdetéseKovácsné Fehér Beáta Kaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

10.

Fogadóóratantestület

tiv.

2. hét

Félévi felmérésektantestület

tiv.

25.

Az 1. félév zárásatantestület

tiv.

25.

Osztályozó értekezletti.-vezető, pedagógusok

tiv.Febr.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

01.

Félévi értesítők kiosztásatantestület

tiv.

07.

Szülői értekezlettantestület

tiv.

8.

Farsang az iskolában

2. témanap:

Farsangi népszokásoktantestület

tiv.

15.

Zrínyi Matematika Verseny megyei fordulóti.-vezető

tiv.

23.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozásaDénesné Steurer Orsolya

tiv.

18-22.

Orchidea-Pangea Matematika Versenyti.-vezető

tiv.

Márc.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

01.

Örökös Ökoiskolai pályázat előkészítéseNagy-Nemes Judit

tiv.

06.

Nyílt nap a szülőknektantestület

tiv.

14.

Megemlékezés március 15.-ről 3-4.o.Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

21.

Kenguru matematika verseny2-3-4. of.

ti.-vezető

tiv.

22.

A Víz világnapja megemlékezés, 3. témanap,Nagy-Nemes Judit

tiv.

25.

A Föld órájaNagy-Nemes Judit

tiv.

30.

Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozásaDénesné Steurer Orsolya

tiv.

30.

Papírgyűjtéstiv., pedagógusok

tiv.Ápr.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

11-12.

Beiratkozástiv. Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

15-19.

Fenntarthatósági témahétpedagógusok

tiv.

17.

Húsvéti játszóházKaandorp-Nagy Ildikó Viktória

Csapó László Andorné

tantestület

tiv.

17.

Iskolafogászati vizsgálattiv., osztályfőnökök

tiv.

24.

            4. témanap, a Föld napjaNagy-Nemes Judit

tiv.

24.

TankönyvrendelésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

25.

Fogadóórapedagógusok

tiv.

Május

Feladat megnevezéseFelelősA hangos olvasás ellenőrzése a hónap folyamán.tiv.

osztályfőnökök

tiv.

1.

Majális.tiv.9.

Anyák napja 1-4. évf.osztályfőnökök

tiv.

16.

Erdei iskolai szülői értekezlet.Dénesné Steurer Orsolya

Bognárné Fodor Anita

Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

JÚNIUS (!)
06.

17.00

Leendő 1.o. szülői értekezletDénesné Steurer Orsolya

tiv.

4. hét

Tanév végi felmérésekpedagógusok

tiv.

29-31

-ig.

Erdei iskola Kabókapuszta

Szülői kérésreDénesné Steurer Orsolya,
Kovácsné Fehér Beáta


Bognárné Fodor Anita

tiv.

Június

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

04.

A nemzeti összetartozás napja.Kovácsné Fehér Beáta

tiv.

07.

Osztályozó értekezlettantestület

tiv.

11.

Kirándulástantestület

tiv.

12.

Madarak és fák napi akadályversenyKaandorp-Nagy Ildikó Viktória

tiv.

12.

Olvasási verseny eredményhirdetésKovácsné Fehér Beáta

tiv.

13.

Pályaorientációs naptiv.20.

18 órakor tanévzáró ünnepélytiv.

Dénesné Steurer Orsolya

tiv.

A szorgalmi időszak végét követő programjainkJúnius

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

21.

leltárdolgozók

tiv.

24-28.

órarend készítésepedagógusok

tiv.

24.

irattári selejtezéspedagógusok

tiv.

24-28..

munkaterv készítésetiv., pedagógusok

igazgató

Július

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

06.

Falunap

ügyelet a székhely intézményben, tagintézménybentiv.

igazgató

Aug.

Feladat megnevezéseFelelős

Ellenőrzés

a hónap folyamán

nagytakarítástechnikai dolgozók

tiv.nyári ügyelettiv.

igazgató

23.

a tantárgyfelosztás pontosításativ., pedagógusok

igazgató

27.

az órarend esetleges korrekciójapedagógusok

tiv.munkavédelmi, balesetvédelmi bejárástiv., osztályfőnökök

tiv.

27.

esetleges javítóvizsgaof.

tiv.

A szülői értekezletek terve

Értekezlet dátuma

Az értekezlet célja

Felelős

2018. 09. 13.

17.00

A tanévkezdés fontos tudnivalói, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák

osztályfőnökök

tiv.


2019. 02. 07.

17.00

Az 1. félév zárásával kapcsolatos fontos tudnivalók, tantárgyi és az osztályközösséget érintő témák, a tanulmányi-nevelési munka értékelése

osztályfőnökök

tiv.


2019. 05. 16.

17.00

Erdei iskolai szülői értekezlet. Tudnivalók az erdei iskola céljáról, az ott elvégzett feladatokról, az ellátásról.

Dénesné Steurer Orsolya,

Kovácsné Fehér Beáta,

Bognárné Fodor Anita

2019. 06.06.
17.00
Szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek.

Dénesné Steurer OrsolyaA fogadóórák terve

Fogadóóra dátuma

Az fogadóóra célja

Felelős

2018.

október 18.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2018.

november 29.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2019.

január 10.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok

2019.

április 25.

Pedagógusok-szülők eszmecseréje a tanulmányi és neveltségi helyzetről

pedagógusok