Rendezvények, események a Bársony István tagiskolában

 

2022/2023. tanév:

  Lehet, hogy egy kép erről: fa és , szöveg, amely így szól: „December Mikulás napi játszóház program 8.00 órakor kezdődik és délig tart. Meglepetés, játszóház, Mikulás vetélkedÅ‘ vár nebulókra. Ekkor lesz Erdőfürkész tájékozódási verseny és pályázat értékelése is. Hétfán és kedden Méhek című rajz- délután megszokott módon folytatódik. നമ Dénesné Steurer Orsolya”  

 
 November 22.-én mézillatúan indult a nap. Az Európai Mézes Reggeli programhoz iskolánk is csatlakozott. Kossa István méhész (a Szent István Mézlovagrend tagja) érdekes bemutatójával és előadásával népszerűsítette a mézfogyasztást a gyermekek között. Tájékoztatott a méz egészségre gyakorolt kedvező hatásairól , a méhek életéről és a környezettudatos magatartásról. 

Lehet, hogy egy kép erről: 6 ember, álló emberek és belső tér 

 

 Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „Bársony István születésének 167. évfordulójára emlékezünk Koszorúzás a szülőháznál Játékos akadályverseny Kézműveskedés Egy Bársony novella megismerése Válassz egy Magyarországon élÅ‘ kevésbé ismert állatot vagy növényt, amit bemutatsz társaidnak néhány mondattal! Készíthetsz rajzot is! Búvárkodjatoka könyvtárban! frd neved mellé, mit választottál Csúnya vendég gólyáéknál című novella felolvasása Válassz egy részletet és gyakorold pontos” 

 Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „„Halk szavú krónikása vagyok magyar föld lelkének." MEGHÍVÓ a Sárkeresztesi Bársony István Tagiskola és Sárkeresztesi Értéktár Bizottság meghívja Önt Bársony István születésének 167. évfordulóján tartandó megemlékezésre. Helye: Bársony István egykori szülőháza Sárkeresztes, Béke tér Ideje: 2022. november 15., kedd, 8.45 A megemlékezésen helyi iskolánk diákjai egy rövid novella részletet olvasnak fel z író műveiből, majd koszorút helyeznek el az emléktáblánál. Barauy Phωά,” 

 

 

Az évnyitó tervezett időpontja: 2022. augusztus 31. (szerda) 17 óra

Az első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

A tankönyvek ingyenes átvétele 2022. augusztus 15-én hétfőn 9-10 óra vagy 17-18 óra között lehetséges. Iskolakezdési támogatás igényelhető augusztus 1 és szeptember 30. között a sárkeresztesi önkormányzaton.

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatója az iskolakezdési támogatásról:

Tájékoztatjuk a szülőket, a középiskolai és felsőoktatási intézményben tanulókat, hogy az idei évtől a támogatás feltétele, hogy ki kell tölteni a támogatási kérelem nyomtatványt, az eljárás kérelemre indul.

Kérjük, hogy aki igénybe szeretné venni, a megfelelő igazolás (jövedelemigazolás, vállalkozásból származó jövedelem) benyújtásával nyilatkozni szíveskedjen.

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2020. (X.14.) önkormányzati rendelet

7. §-a az alábbiakban határozza meg a jogosultság feltételeit:

(1) A Képviselő-testület a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek enyhítése érdekében iskolakezdési, óvodások támogatást biztosít a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen településen élő, óvodás korú és óvodai ellátásban részesülő, nappali tagozaton a) általános iskolai b) 9-12 évfolyamon középiskolai c) felsőoktatási intézményben alap- vagy mesterképzésbe első alkalommal tanulmányokat folytató tanuló szülője, gondviselője, törvényes képviselője részére, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át (199.500,- Ft) , gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 900 %-át (256.500,- Ft) (2) Az iskolakezdési és óvodások támogatása összegét a Képviselő-testület évente külön döntés keretében határozza meg. (3)

Az iskolakezdési és óvodások támogatása iránti kérelmet évente egy alkalommal, augusztus 1-től szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem letölthető az alábbi linken:

(Születési, iskolakezdési támogatás megállapításához kérelem)

 

2021/2022. tanév:

                                                     Programok nyári szünetig

május -június               Etika/hittan szülői nyilatkozatok leadása

                                    Rákóczis felmérések megírása

                                    Könyvtári könyvek leadása a könyvtárban

június 3. 11 óra            Nemzeti összetartozás napja

                                    Művelődési házban gyereknapi program

június 8. 11 órakor       Orvosi vizsgálat (2-4. osztály)

június 9.                       Iskolai kirándulás Budapestre

június 10.                     Pályaorientációs nap

                                    Osztályozó értekezlet

június 13.   9-11.          Közlekedési foglalkozás

június 14.                     Madarak, fák napja

június 17. 17 óra         Tanévzáró ünnepély, ballagás                  

június 21. 8.00             Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

június 22-23.                Nevelőtestületi értekezlet

 

A Bársony István Tagiskola használt ruhagyűjtést szervez. Az akció során kizárólag még használható, tiszta szívvel tovább ajándékozható ruhadarabokat helyezzenek a zsákokba, amiket még mások felvehetnek! Gyűjtő zsákot lehet kérni az iskolából vagy saját zsák (max.60l-es) is felhasználható. A ruhaszállító kamion május 30-án délelőtt érkezik iskolánkhoz, így kérjük, a maximum 60 l-es zsákokat május 26-27-én 8-17 óra között vagy május 30-án 7-től 9 óráig juttassák el iskolánkba! Adjunk esélyt a már kinőtt vagy megunt ruháinknak, óvjuk a Földet és támogassuk iskolánkat! Köszönjük!                                                                                                                           Kiliti Eszter
 
Gyereknapi meglepetésnek egy székesfehérvári kirándulást terveztünk május 27-re (péntekre), amennyiben az utazás költségeihez (250 Ft) és 1 db gombócos fagyi árához (kb. 450 Ft) hozzájárultok. A tervezett program: • 7:30-ig érkezzen meg mindenki az iskolába! • 7: 55 - utazás Székesfehérvárra a helyközi járattal • Séta a belvárosban • 9:00 Székesfehérvári Vörösmarty Könyvtárban foglalkozás külön az 1-2. és a 3-4. osztálynak • Ezután fagyizás, majd kötetlen játék a Koronás Parkban • Érkezés a 12:15 vagy a 12:25-kor Székesfehérvárról induló járattal • Ebéd az iskolában Ezután (kb. 13:30 –kor) hazamehetnek a gyerekek, természetesen lesz napközis ügyelet a megszokott ideig. Pénteki felszerelés: • Hátizsák, amiben visszük a tízórait az iskolából • innivaló (nem szénsavas) • sapka • kényelmes cipő • napégés ellen krém vagy már bekenve jöjjön a gyermek • időjárásnak megfelelő, réteges öltözet • útiköltség + fagyipénz= 700 Ft Bársonyos pedagógusok Sárkeresztes, 2022. 05. 23.
 
  Nagy örömmel tudatjuk, hogy megvalósulhat egy újabb álmunk, lesz mászóvárunk az iskolaudvaron! Köszönjük, hogy mellénk álltak és támogatták az elképzeléseinket. Ez a nemes cél érdekében megvalósuló, példaértékű összefogás, a gyerekeinknek a legfontosabb tananyag az életben. Köszönjük Kiliti Eszternek, alapítványunk elnökének és minden segítőjének, hogy ismét minden követ megmozgattak azért, hogy ügyünket siker koronázza! Hálásak vagyunk dr. Ákos Elek és a Sárépszer Kft. nagyobb összegű felajánl
 
Sárkeresztes, 2021.november 29.

 

 

 A Falufürkész tájékozódási verseny eredményhirdetése 2021. november 15-én (hétfőn). Képünkön a 3. és 4. osztályosok láthatók, akik segítettek a Falufürkész előkészítésében.

 

A Bársony István nap november 19-re (péntek) tolódik, a karantén miatt. A Kenguru Matematikaversenyre jelentkezőket kérem, hogy november 15-én (hétfőn) küldjék el az iskolába a nevezés díját (700 Ft). A versenyről az alábbi linken lehet tájékozódni.(https://zalamat.hu/verseny-lebony

 

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

A COVID19 járvány 4. hullámának erősödése miatt, az intézményünkbe járó gyermekek és az itt dolgozó munkatársak egészségének védelmében 2021. 11.03-tól a következő intézkedéseket hozom:

- Az intézményben nyitvatartási időben a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, az itt dolgozók és a Székesfehérvári Tankerülettel kötött bérleti szerződésben állók tartózkodhatnak.

- A tanulóknak, az intézményben dolgozó valamennyi munkatársnak és a látogatóknak belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.

- Az intézmény területén tartózkodóknak törekedni kell a védőtávolság betartására, a személyes kontaktus kerülésére. A maszk használata a közösségi térben kötelező (aulában, mellékhelyiségekben), ez alól a szülő írásbeli kérésére alapos indok esetén az intézmény vezetője adhat felmentést.

- Felhívom a tanulók figyelmét a gyakori fertőtlenítő kézmosásra, a zsebkendő helyes használatára, a tantermek rendszeres szellőztetésére.

- A kilincsek, tanulópadok, sporteszközök, az ebédlő és a mellékhelyiségek fertőtlenítése belső utasítással szabályozott formában, a tanulók egészségét nem veszélyeztetve történik. Ellenőrzése a tagintézmény-vezető feladata.

- A szülők, kísérők gyermeküket az intézmény bejáratáig kísérhetik, ott várakozhatnak.

- Az intézménybe csak rendkívüli esetben, az érintett pedagógussal egyeztetve léphetnek, ha a személyes találkozás elengedhetetlen.

- A látogatók minden esetben csak indokolt ideig, maszk viselésével tartózkodhatnak az intézmény területén.

- Javaslom az intézmény egységes Teams felületének használatát az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való írásos vagy online kommunikációra. A térítési díj befizetésekor lehetőleg használják az átutalás lehetőségét.

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, és értesítjük a törvényes képviselőt. Kérem, hogy az értesítés után azonnal vigyék haza gyermeküket.

- A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a visszatérés első napján a tanulónak be kell mutatnia.Ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú

-

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bársony István Tagiskolája 8051 Sárkeresztes, Arany J. u. 1. Tel./fax: 22/ 442-050

vagy igazolt fertőzés van, haladéktalanul értesítsék az osztályfőnököt vagy a tagintézmény-vezetőt.

- A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a tagintézmény-vezetőnek alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok. Ugyanakkor a tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általános, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása automatikusan nem tekintendő alapos indoknak. A döntés során mérlegelendő, hogy

• az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális esélye;

• a tanulónak az iskolába való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése;

• az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyekre;

• a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolábajárása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;

• a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e a felügyelete az iskolából való távolmaradása alatt;

• a tagintézmény-vezető döntést csak határozott időre hoz, minden kérést egyedileg bírál el.

A felsorolt rendelkezések visszavonásig érvényesek.

Kérem valamennyiüket, hogy gyermekeink érdekében felelősséggel, az eddigiekhez hasonlóan működjünk együtt ezzel csökkentve a lehető legkisebbre intézményünkben a vírusfertőzés lehetőségét.

Sárkeresztes, 2021. 11. 02. Kövecses Csilla
intézményvezető
A rendelkezéseket a tagintézményre adaptálta: Dénesné Steurer Orsolya
tagintézmény-vezető

 2021.09.30. A Népmese Napján tanítványaink az általuk választott mesehősnek öltöztek. Ezt megelőzően meséket hallgattunk, játszottunk el. Sőt mesét is írtunk! A Művelődési házban pedig a Tekergő Társulat meséjét, előadását nézhettük meg. Közben a népi hangszereket is bemutatták nekünk.

 Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, ülés, állás és belső tér

2021.09.14. Mesefoglalkozás a Ficánkoló Óvodában negyedik osztályosokkal, nagycsoportosokkal és elsősökkel. Köszönjük a szíveslátást!

 Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, állás, ülés és belső tér

 

Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik részt vettek a sárkeresztesi szüreti napi felvonuláson s nagyon ügyesen táncoltak.

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és belső tér

 

A 3. és 4. osztály könyvtári foglakozáson a helyi Művelődési Házban. Köszönjük a szíves fogadtatást.

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember és könyv

 

                                                                              Tisztelt Szülők!

                                    

                               Első szülői értekezletünket szeptember 9-én, 17 órakor

                               tartjuk a Bársony István tagiskola épületében. (Védettségi

                               igazolvány nem szükséges!)

                               Főbb témák:

  • a tanév rendje, házirend
  • felszerelések, követelmények
  • zeneoktatás (zongora, gitár – 15.000 Ft/félév)
  • fejlesztő foglalkozások időpontjai
  • étkezés befizetésének rendje

                            

                                 Számítunk a megjelenésükre!

                                   Dénesné Steurer Orsolya

                                         tagintézményvezető

Sárkeresztes, 2021. 09. 02.

  

                        A tanévnyitó időpontja: 2021. augusztus 31. (kedd) 17 óra

Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, állás és szabadtéri

Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, állás és szabadtéri

Újra itt az iskola!

A vakáció ideje alatt megújultak a Bársony István tagiskola belső terei. Üde, friss, új színárnyalatok örvendeztetik meg az intézménybe lépőket. A Székesfehérvári Tankerületi Központ, Sárkeresztes Község Önkormányzata, az iskola alapítványa és Vincz Gábor segítségével valósult meg a falak festése. Köszönjük az iskola dolgozóinak és a szülőknek a támogatást! Kuskó Hajnalka, Einreinhoff házaspár, Lendvainé Győri Krisztina és a gyerekek, Borzné Fodor Éva és Cziborné Horváth Magdolna lelkes, elkötelezett munkája jelentősen előre mozdította a felújítást.
Hálásan köszönjük Ódor Erikának, hogy az iskola logójával ellátott nyakkendőket biztosítja új tanulóinknak évről évre.
A nyár eleji rekkenő hőségben a Magda család megjavította intézményünk kerítését, köszönjük nekik is, hogy szívükön viselik iskolánk állapotának megőrzését.
Új kollégát köszönthetünk az első osztályosok tanító nénijeként, Ecsedi-Pap Emíliát, aki nagy szeretettel vezeti be a csemetéket a játékos tanulás rejtelmeibe.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az iskolakezdési támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be az önkormányzatnál.
Dénesné Steurer Orsolya

Tanév végi események, 2021. június

 Június 2. (szerda) – Gyereknapi játékos akadályverseny az iskolában. Délelőtt 10.00 – 12.00 óráig kis csoportokban oldhatnak meg a gyerekek játékos fejtörőket, ügyességi feladatokat.

Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, állás és belső tér

 Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember és álló emberek

  • Június 4. (péntek) – Nemzeti összetartozás napja (rövid megemlékezés)
  • Június 10. (csütörtök) – Osztálykirándulás: minden osztály saját programot valósít meg


Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és szabadtéri

 

 

Június 11. (péntek) - DÖK nap és pályaorientációs nap

Június 14. (hétfő) – Madarak és fák napi akadályverseny

 Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, álló emberek és szabadtéri

 

 Az idei tanévben is megrendezte iskolánk, a már hagyományossá vált olvasóversenyt. A tanulók a versenyben részt vevő könyvek közül választhattak, és egy feladatlapot kellett kitölteniük az olvasottakhoz kapcsolódóan. 16 gyermek vett részt a megmérettetésen, akik összesen 5894 oldalt olvastak, és 158 darab könyvet kölcsönöztek ki. Az első osztályban Szentes Márton, a másodikban Trenka Fanni, a harmadikban Bula Borsika, a negyedikben pedig Németh Krisztián győzedelmeskedett. Büszkék vagyunk minden tanulónkra, mert az iskolai könyvtárunkban pezsgő élet volt már szeptembertől kezdve, rengeteg könyv fordult meg a kezükben, ezzel ismereteiket, szókincsüket, olvasási technikájukat gyarapították. A következő tanévben is várunk minden olvasást szerető diákot iskolai könyvtárunkban, mert OLVASNI JÓ! A díjakat felajánlotta és átadta Bognárné Fodor Anita a verseny szervezője.

Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, ülés, állás és belső tér

 

Június 15. (kedd) – Kölyökatlétikai háziverseny

 Lehet, hogy egy kép erről: gyermek, állás és belső tér

Június 21. (hétfő) 17 óra – Tanévzáró ünnepély, ballagás

 

 

Donkó László: Elsős leszek                    

Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!
Kinőttem az ovit, igaz,
Nagy legényke lettem,
S a csengettyűs iskolába
Megyek szeptemberben.
Elsős leszek, vár az osztály,
Számológép, tábla,
Eszes Péter, János vitéz
Hív az iskolába.
Aranyos tanító néni
Kézen fog, ne féljek,
Esztendőre a suliba
Várlak én is téged!


Kedves Olvasó!

2020. november: Ez már a másik ősz…….2021-2022. szeptembere. Távoli, de mégis oly közeli időpont. Dönteni kell! Tájékozódni kell! Iskolát kell választani gyermeküknek!

Mi segítünk! Az SK újságban, havonta külön rovattal jelentkezünk és bemutatjuk iskolánkat. Bemutatjuk az iskolát, az iskolában folyó szakmai munkát, bemutatjuk az iskolai életet.

Ez alkalommal az iskoláról adunk bővebb képet:

Tagiskolánk 4 alsó tagozatos osztállyal működik, 2007. augusztus elsejétől a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tagiskolája.

Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek alsó tagozatos iskolai nevelése, oktatása.

Fel kell készítenünk a gyerekeket a felső tagozatos nevelésre, oktatásra. Szakköreink: matematika/tehetséggondozó, informatika, angol nyelv, könyvtár.


Önköltséges szakkörök: sakk, szenzomotoros integrációs terápia (COVID-19 járvány idején működésük ideiglenesen felfüggesztve)
         
A tanulók létszáma az egyes osztályokban:

1. osztály:14 fő,
2. osztály: 6 fő
3. osztály:13 fő
4. osztály: 9 fő       
1. napközi csoport: 20 fő, 1. és 3. évf. összevont csoport
2. napközi csoport: 22 fő, 2. és 4. évf. összevont csoport

Az iskola tanulóinak összlétszáma: 42 fő. A napközi foglalkozások 16.00-ig két csoportban, 16-17 óráig egy összevont ügyeleti csoportban valósulnak meg. 

- 4 tanteremben folyik az oktatás:


- az 1. számú tantermünkben hetente egyszer könyvtárunk tart nyitva

- a 2. számú tantermünkben számítástechnika szaktantermi részt alakítottunk ki 

- a 3. számú terem délben ebédlőként, délután napközis teremként működik
 - a 4. számú tantermünkben logopédiai foglalkoztató sarok és zeneiskolai teremrész van, napközi foglakozásnak is ad helyet


 - szép bútorok, berendezési tárgyak, ízléses dekoráció teszi otthonossá az épületet

- helyet adunk két tantermünkben hetente két délután a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola zene tanszakának (előképző, zongora, szolfézs) 

- szabadtéri tantermünkön jó időben kézműves, ének, s egyéb tanórákat lehet tartani

- a bútorzat alkalmas egyéni és csoportmunkára egyaránt


- kis aulánkat tornaszoba jellegűre alakítottuk ki, itt a testnevelés órákat tartjuk

- sportudvarunkon kézilabdapálya, kosárlabdapalánk van- a tánc és mozgás tanórákat a helyi Művelődési házban tartjuk (COVID-19 járvány esetén tagiskolai helyszínen)

 Személyi feltételek:

Iskolánkban 10 fő dolgozik. Közülük 2 technikai dolgozó. Mindannyian az öko-munkacsoport tevékeny tagjai vagyunk. Iskolánk elnyerte tevékenységével az Örökös Ökoiskola megtisztelő címet.
A védőnő épületünkben tart fogadóórát minden hónap 1. hétfőjén 08.00-09.00-ig.
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Sárkeresztes, Kossuth utca 1./c  szám alatt tart fogadóórát hétfőn és szerdán 7.30-16 óráig, péntekenként 7.30-12 óráig. Vele is rendszeres az együttműködésünk.

Kapcsolataink:


Tartalmas a tagiskola együttműködése Sárkeresztes Község Önkormányzatával, a helyi és székesfehérvári kulturális intézményekkel, társintézményekkel, a helyi Ficánkoló Óvodával, a sárkeresztesi Művelődési Házzal, a helyi civil szervezetekkel (Baba-mama Klub, Ifjúsági Klub, Polgárőrség, Sárkeresztesért Egyesület, Bársony István Alapítvány, Sportkör), Gaja Környezetvédő Egyesülettel, Fejér Megyei Diáksport Szövetséggel.
Egyik legnagyobb támaszunk munkánkban természetesen a Szülői Közösség! A szülők E.mail-címet adtak meg az iskolának, így  rendszeresen küldünk hasznos információkat az iskola működéséről, a gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Folyamatosan látjuk el hírekkel, fényképekkel Facebook oldalunkat. 


                                                                                  Vargáné Csontos Zsuzsanna

                                                                                 Tagintézmény-vezető feladatot

                                                                                          ellátó pedagógus


Iskolai protokoll járványügyi készenlét idején

Érvényes: 2020. 09.01-től módosításig vagy visszavonásig

Felelős: Vargáné Csontos Zsuzsanna tagintézmény-vezetői feladatot ellátó pedagógus

Iskolai benntartózkodásra vonatkozó szabályok

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek tartózkodhatnak.

Kérjük, hogy a szülők, kísérők az iskola bejárata előtt köszönjenek el gyermeküktől, az iskola épületébe csak a tanulók lépjenek be. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

Az elsős tanulók hozzátartozói maszkban, szeptember 1-4-én bekísérhetik a gyerekeket a tanteremig. Kérjük, hogy szeptember 7-től az elsős hozzátartozók is az iskola előtt köszönjenek el a gyerekektől.

Délután 15:00, 15:30, 16:00 időpontokban a gyerekeket kikísérjük az iskola elé. Kérjük, hogy ezen időpontok egyikén érkezzenek értük. Amennyiben a szülő nem érkezik meg gyermekéért, 10 perc várakozás után a tanulókat visszakísérjük a tanterembe. Kérjük, hogy a gyermekek üzenő füzetébe az első tanítási napon jegyezzék be, hogy melyik időpontban érkeznek értük. Rendkívüli esetben ettől eltérő időpontban is jöhetnek gyermekükért. Ezt az üzenő füzeten keresztül jelezzék a napközis tanítónak.

Kérjük, hogy az iskola területén csak ügyfélszolgálati időben tartózkodjanak az érintett pedagógussal, vezetővel történő előzetes egyeztetés után. Ennek dokumentálása, koordinálása a technikai dolgozó feladata, aki rögzíti az épületben tartózkodó személy nevét, valamint azt, hogy kihez és mikor érkezett és távozott. Az irodákban egyszerre csak egy személy tartózkodhat. Belépéskor maszk viselését és kézfertőtlenítést kérünk.

Lehetőség szerint ügyeiket e-mailben, telefonon vagy az osztályban szokásos egyéb kommunikációs felületen keresztül intézzék.

A szülők személyes megjelenésével járó értekezleteken, fogadó órákon is kérjük a száj és orr eltakarását szolgáló maszk használatát.

Kérjük, hogy a befizetéseket - lehetőség szerint - átutalásos formában bonyolítsák.

Mindennapi nevelés-oktatás

A mindennapi nevelés-oktatás során, az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Kérjük, hogy minden gyermeknél legyen saját maszk, melyet szükség esetén viselni tud. A jóízlést sértő szájmaszkok használata kerülendő.

Törekszünk a csoportosulások elkerülésére. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi terekben, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Az osztályközösségnél nagyobb létszámot igénylő rendezvényeket - a járványidőszak során - nem tartjuk meg.

A megfelelő védőtávolság betartására – lehetőség szerint - fokozottan ügyelünk a mosdókban, illetve az öltözőkben, közösségi helyszíneken. Az általános higiéné betartása és betartatása (mosdók használata, szappanos kézmosás, fertőtlenítés, saját illetve papír törülköző használata, köhögési etikett) mindannyiunk feladata. Az első tanítási napon minden tanuló, életkorának megfelelően, tájékoztatást kap ezekről az alapvető higiénés szabályokról és az iskola rendkívüli szabályairól.

Papírtörlőket és fertőtlenítő szappanokat tudunk biztosítani. Ezek megfelelő, rendeltetésszerű használata szintén fokozott fegyelmet igényel. Törekedni kell arra, hogy a gyerekek ne pazarolják el a papírtörlőt és a szappant.

Gyakori szellőztetéssel gondoskodunk a friss levegő biztosításáról – az időjárás és a környező forgalom függvényében.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani. Az órák során próbáljuk mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) végeztetjük.

A játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Törekszünk az ügyeleti teendők pontos ellátására, a hetesi rendszer folyamatos ellenőrzésére.

Az ebédelés rendjének kialakítása során törekszünk a sorban állás elkerülésére, a biztonságos védőtávolság betartására. A gyerekek – a balesetvédelmi szabályok betartása mellett – saját evőeszközt (kanál, villa, éttermi kés, pohár) használhatnak. Ezek napi fertőtlenítése a szülő feladata.

Mulasztásokkal összefüggő igazolások kezelése

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ennek biztosítása a szülő felelőssége.

A gyermekeknél szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük, és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost és a szülőt.

Kérjük, hogy az értesítés után kövessék az iskolaegészségügyi orvos utasításait. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, amelyet a visszatérés első napján az osztályfőnöknek be kell mutatnia.

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük, aki a vírusfertőzés szempontjából tartós betegsége miatt (szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek stb.) veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.

A tanulók távolmaradásával kapcsolatos további szabályozást iskolánk házirendje határozza meg. Ennek értelmében, ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan mulasztásokat továbbra is jelentjük a törvényben meghatározott szabályozásnak megfelelően.

Takarítás, fertőtlenítés

A fertőtlenítő takarítás folyamatos, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlását. A takarítás megvalósulását az intézményvezető ellenőrzi.

Kommunikáció

Kérjük Önöket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak!

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Bármilyen – gyerekeket, hozzátartozókat érintő – változásokról tájékoztatjuk Önöket az osztályfőnökökön és az iskola honlapján keresztül.

Kérek Mindenkit, hogy a fenti intézkedéseket, javaslatokat vegye komolyan, gyermekeikkel is beszélgessenek ennek fontosságáról.


Sárkeresztes, 2020. 08. 29.                                    

                                                                                      Vargáné Csontos Zsuzsanna    

                                                                      Tagintézmény-vezetői feladatot ellátó pedagógus

Járványügyi protokoll-kiegészítés


A járványügyi protokollra vonatkozó dokumentumot az alábbiakkal egészítem ki:

-az intézményi étkeztetés igénybevételére mindenki jogosult

Otthonról hozott, melegítést igénylő ennivaló, ebéd, csak azon gyermekek esetében vehető igénybe, akik orvosi igazolással tudják igazolni, hogy lisztérzékenyek, cukorbetegek stb.

-az iskola udvarán tartózkodhatnak szülők. De! Csak abban az időintervallumban ameddig a gyermeküket beengedik az épületbe, illetve abban az időintervallumban amikor délután haza viszik a tanulókat. A szülők számára szülői várót jelöltünk ki, ott várhatják a gyerekeket.


A maszk viselésére vonatkozóan a következő kiegészítést teszem:

-minden tanuló táskájában erősen ajánlott, hogy higiénés körülmények között legyen maszk minden nap. Ezt azért kérjük, mert vannak olyan helyzetek , mint csoport munka, páros munka, stb. amikor a megfelelő távolság nem tartható. Ezen esetekben a tanulók számára is erősen ajánlott a maszk viselése. 


Sárkeresztes, 2020.augusztus 31.      

Tankönyvosztás a

sárkeresztesi Bársony István

tagiskolában

2020/2021.

2020. augusztus 24. (hétfő) 16.00 – 18.00

2020. augusztus 25. (kedd)     9.00 – 11.00

 Tisztelt Szülők!


2020. 03.16-tól tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe tagiskolánkban. Elérhetőségünk:+36 30 3048899

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bársony István Tagiskolája 8051 Sárkeresztes, Arany János utca 1.

tel.: 06 22 442-050 és +36 30 3048899

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

-        az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

-        ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

-        a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

-        a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát, továbbá

-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

 

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.

Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?

Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.

Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?

Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?

Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

-       hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.

-       kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,

-       az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

-          Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!

-          Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!

-          A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!

-          Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!


Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?

Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.

Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

-          Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!

-          Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének)következményei

A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.

§ A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

-            Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!

-            Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!

-            A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vizsgálatát.

HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!

HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!
FONTOS FELHÍVÁS 2020. március 11.

Ezúton tájékoztatom a kedves Szülőket és Kollégákat a kialakult koronavírus  helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatos intézkedésekről:

-az  intézményünkre vonatkozóan határozatlan időre lemondásra kerül minden verseny, fogadóóra, szülői értekezlet, Lázár Ervin Programhoz kapcsolódó program, tábor, erdei iskola, nyílt nap, leendő elsősöknek szervezett iskola látogatás stb. /Ezekkel kapcsolatban bármilyen felmerülő kérdés esetén az intézmény irodájában és az osztályfőnököktől kérjenek tájékoztatást!/

A TANKERÜLET sürgősséggel intézkedett és folyamatosan szállítja és szerzi be a kézfertőtlenítőt. /Erről egy korábbi levelemben adtam tájékoztatást./

Intézményi szinten a kézfertőtlenítővel való helyes kézmosásról a tanulók tájékoztatása megtörtént.

A mosdókba írásos tájékoztatókat is tettünk ki a gyermekek és alkalmazottaink részére a helyes kézmosásról.

A mai napon Kállai Dávid körzeti megbízott 10 órától rendkívüli tanóra keretében tájékoztatta a tanulókat a megelőzésről, a kézmosásról, egészséges táplálkozásról, betegségek tüneteiről, és a szükséges teendőkről.

Felhívom a kedves Szülők és Kollégák figyelmét, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érheti el.

Ezt a videót itt az iskolában a holnapi napon /2020. 03.12-én/ tanóra keretén belül is levetítik pedagógusaink a gyerekeknek.

Kérem, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében elsősorban  a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe.

A fentiekre való tekintettel gyermekeink, saját és a családok egészségének védelme érdekében kérem, hogy az intézmény aulájában ne tartózkodjanak szülők!

A reggeli és a délutáni órákban az udvaron köszönjenek el a gyermekektől és az udvaron várják meg gyermekeiket!

Köszönöm szépen.

Tisztelettel:

Vargáné Csontos Zsuzsanna

Tagintézmény-vezető feladatot ellátó pedagógus

 

Nyílt tanítási nap lesz 2020. március 4-én, szerdán. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!1.       osztály

2.       osztály

3.       osztály

4.       osztály

08.00-08.45

magyar

matematika

magyar

magyar
 


09.00-09.45

matematika

technika

matematika

matematika

10.00-10.45

-

-

-

angol nyelv

 

Művészeti rendezvények:

2020.02.05. Alba Regia Szimfonikus Zenekar fafúvós kvartettjének hangversenye

2020.01.17. Táncház Gula Miklóssal, zene:Kákics együttes

2019.11.20. a Kákics együttes népzenei koncertje

Programok 2019. decemberben

December 5. csütörtök
8:30-Tízóraizás
9:00 Fúvósok a Művelődési Házban, hangszerbemutató
Közben az iskolában: fenyőfa díszítése – SZM szülők segítségével
ajándékok csomagolása
10:00 Télapó dalok közös éneklése a fa körül
11:45- Ebéd folyamatosan 2x25 perc
13:00-13:30 Teremrendezés
13:30-15:00 Foglalkozások
Varázserdő
Kézműves foglalkozás
Mikulás útja- Játszóház
15:00-15:30 Büfé
15:30-16:00 Mikulás-Ajándékosztás


December 6. péntek
8:00-9:00 a Szegedi Látványszínház egészségfejlesztő előadása
9:00- Napirend szerint

December 7. szombat
Tanítás nélküli munkanap-Nincs tanítás

December 8. vasárnap
16:00 Advent 2. gyertyagyújtás- A Művelődési Házban

December 12. csütörtök
Délelőtt tanítás
15:00-16:00 Ovis Advent
Ovis szülőknek teadélután
16:00-18:00 1-3. évfolyam Családi Advent

December 14. szombat
Tanítás nélküli munkanap-Nincs tanítás

December 15. vasárnap
Falukarácsony- Művelődési Ház

December 17. kedd
16:00-17:00 Adventi koncert az iskola aulájában – Izinger Attila, Bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola

December 19. csütörtök
17:00- A Művelődési Házban műsor – Szülői Karácsony - Ajándékosztás

                

 

Bársony Istvánra emlékezünk 2019. november 15-én

8.00       Gyülekező a negyedik osztályban

         - Ppt. bemutató Bársony István életéről

         - Melyik állatra gondolhatott az író? Novella részletek, állat leírások   Bársony István műveiből.

-         Totó kitöltése ( 2., 3., 4.osztályosok)

-         Állatpuzzle kirakása ( 1. osztályosok)

9.00   Versmondó verseny

         ( közben tízórai )

10.30 Futkosós kereső játék az udvaron

               ( Az író műveinek címeit keresik meg az udvaron )

10.40 Koszorúzás Bársony István szülőházánál

11.40 Bársony István könyvjelzők kiosztása

11.45 Ebéd

13.00 Falufürkész tájékozódási verseny eredményhirdetése a Sárkeresztesért Egyesület képviselőinek jelenlétében, az egyesület támogatásával. 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2019. október 22-én,

kedden 17.00 órakor a sárkeresztesi Művelődési Házban tartandó 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét

felidéző községi ünnepélyünkre.

A megemlékezés után koszorúzunk a Kossuth utcai emlékműnél.

Papírhulladékok gyűjtése Sárkeresztesen

2019. október 19-én, szombaton a Bársony István tagiskola papírgyűjtést szervez. A háztartásban feleslegessé vált újság-és kartonpapír hulladékot (lehetőleg kötözve) október 19-én, szombaton 8-11 óra között az iskola melletti területen elhelyezett konténerbe szíveskedjenek elhozni! Akiknek nincs módjuk a szállításra, ám szívesen támogatnák akciónkat, ők a házak elé helyezzék ki a kötözött újságpapírt délelőtt 8 és10 óra között úgy, hogy a közlekedést ne veszélyeztessék! Köszönjük.

Kérjük, támogassa környezetvédő munkánkat! A bevétel a tagiskola alapítványát gyarapítja, amely révén oktató-fejlesztő eszközöket szeretnénk vásárolni.

 

 Rendezvények, események a Bársony István tagiskolában

 Játszóházba hívjuk tanítványainkat a Bársony tagiskolába 2019. augusztus 27-én, kedden 09-11 óráig.

A tankönyveket pedig 2019. augusztus 27-én, kedden 09-11 óráig vagy 29-én, csütörtökön 16-18 óráig vehetik át.


A tanévnyitó 2019. szeptember elsején (vasárnap) 16 órakor lesz a Bársony István tagiskolában.

 

 

2019. május:

05. 01. községi majális

05. 09. Anyák napi műsorok 16.45-től

05. 13. „Aranybulla” pályázati kézműves foglalkozás a 2. osztályosok részvételével 14.00

05. 14. „VOKE” pályázati kézműves foglalkozás a 1. osztályosok részvételével 14.00

05. 15. bábszínházi előadás a tagiskolában 14.00, „Aranybulla” pályázati támogatással

05. 16. erdei iskolai szülőértekezlet 17.00

05. 16. II. Rákóczi iskola Gála műsorán 4. osztályos zongoristák fellépése 17.00

05. 23. a 2. évfolyamosok számára matematika verseny a Hétvezér iskolában 14.15

05. 28. Megyei Díjkiosztó Németh Krisztián 2. o. tanuló részvételével a Vörösmarty középiskolában 14.00

05. 28. zeneiskolai zárókoncert 16.00 helyben

05. 29-31. erdei iskola Kabókapusztán

2019. június:

06. 03. „Aranybulla” pályázati kézműves foglalkozás a 2. osztályosoknak 14.00

06. 04.„VOKE” pályázati kézműves foglalkozás a 3. osztályosok részvételével 13.00

06. 04. önkormányzati ajándék gyermeknapi műsor a helyi Művelődési házban 15.00-tól (Brémai muzsikusok)

06. 04. Nemzeti összetartozás napja 11.00 helyben

06. 06. szülői értekezlet a leendő 1. o. tanulók szüleinek részvételével 17.00

06. 07. délelőtt agresszió és konfliktuskezelés minden osztály részvételével külön-külön

06. 07. osztályozó értekezlet

06. 11. osztálykirándulások

06. 12. délelőtt akadályverseny (Madarak és fák napja)

06. 13. pályaorientációs nap délelőtt

06. 14. délelőtt előadás, majd az ismeretek alkalmazásának gyakorlása (közlekedési ismeretek, balesetvédelem, vízi balesetek elkerülése, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, leégés, hőguta elkerülése, étkezés, vízfogyasztás, áldozattá válás megelőzése, helyes napirend, egészséges étkezés stb.)

06. 18. kedden 17 órakor tanévzáró ünnepély

Beiratkozás 2019. április 11-12-én Sárkeresztesen 08-19 óráig a tanári szobában. 

http://rakoczi-szfvar.hu/images/pdf/beir.pdf

 

 Nyílt tanítási órák a Bársony István tagiskolában 2019. március 6-án, szerdán 8 órától.  Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

  1.       osztály

2.       osztály

3.       osztály

4.       osztály

08.00-08.45

-

magyar

magyar

magyar
 
09.00-09.45

-

matematika

matematika

matematika

-

-

-

-

-


Figyelem! Az 1. osztály nyílt tanóráit 2019. mácius 13-án, 8 órától lehet látogatni!

1. tanóra: matematika, 2. tanóra: magyar nyelv és irodalom.

A Bársony István Tagiskola Sárkeresztesen 16. éve rendez különböző (szövegértési, környezetismereti, szólás, közmondással kapcsolatos, vagy angol nyelvi) csapatversenyeket, mely az évek során egyre népszerűbbek lettek. A november 23-i magyar nyelvi és szövegértési versenyen a megye 13 településéről összesen 16 három fős csapat mérte össze tudását, ahol a legeredményesebbnek a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói bizonyultak: Török Dorina, Koszka Fanni és Fersch Debóra voltak. A gyerekek játékos, mozgalmas, olykor elgondolkodtató vagy éppen gyakorlatias feladatokat oldottak meg nagy lelkesedéssel és izgalommal. A felkészült, szoros mezőnyben 2. helyezett lett a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 3. lett a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolájának csapata.

iskolai jótékonysági bál 2018. november 24-én 20 órakor

Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk jótékonysági batyus báljára, melyet 2018. november 24-én 20 órától tartunk a Művelődési házban!

A jó hangulatról az AVANTI zenekar gondoskodik!

A belépőjegyek 1500 Ft-ba kerülnek, de lehetőség van adományjegyek vásárlására is. Kérjük az osztálytermekben kirakott névsoron jelöljék be részvételi szándékukat s azt is, hány jegyre van szükségük. A bálban lesz tombola, ehhez felajánlásokat szívesen fogadunk, ezt is kérjük jelöljék a névsoron.

A bál bevételét napközis játékok vásárlására és könyvtárfejlesztésre fordítjuk!

Köszönettel: SZMKA tankönyveket át lehet venni 2018. augusztus 29-én, szerdán 8-10 óráig és 30-án, csütörtökön 16.30-18 óráig.
A tanévnyitó ünnepély időpontja: 2018. augusztus 31., péntek 17 óra a Bársony István tagiskolában.

Kirándulás 2018. június 11-én, hétfőn 

KNYKK járattal fogunk reggel Mohára utazni, kora délután pedig vissza. Moha község önkormányzata rendelkezésre bocsátja számunkra a szabadtéri, fedett színpadot, valamint asztalokat, székeket, játékeszközöket biztosít, melyeket köszönünk Moha község önkormányzatának és Polgármester Asszonynak. Két csoportban fogunk játékos és kézműves foglalkozásokon részt venni.

1. csoport: 2. és 4. osztályosok, 17+7 fő  pünkösdi királyválasztás, kenyérsütés.

2. csoport: 1. és 3. osztályosok, 12+18 fő pünkösdi királyválasztás, sípkészítés.

A Tereppjáró DSE által szervezett programok ára tanulónként 1200 Ft. A buszjegyek ára 250 Ft. Lehetőségünk lesz a helytörténeti gyűjteményt is megtekinteni. Iskolai étkezés ezen a napon nem lesz. Mindenki gondoskodik az enni- és innivalóról. Fel kell készülni a változékony időjárásra!

 Indulás az erdei iskolai táborbaIndulás az erdei iskolai táborba, fotó: Schiederné Tünde

 

 

Vidám percek az iskolaudvaron

 https://www.youtube.com/watch?v=pM5kquj2Afk

 

Anyáknapi műsor 2018.05.10

Anyák napi műsor 2018Anyák napi műsor 2018

 

Papírhulladékok gyűjtése Sárkeresztesen

2018. március 24-én, szombaton a Bársony István tagiskola papírgyűjtést szervez. A háztartásban feleslegessé vált újság-és kartonpapír hulladékot (lehetőleg kötözve) március 24-én, szombaton 8-12 óra között az iskola melletti területen (bolttal szemben) elhelyezett konténerbe szíveskedjenek elhozni! Akiknek nincs módjuk a szállításra, ám szívesen támogatnák akciónkat, ők a házak elé helyezzék ki a kötözött újságpapírt délelőtt 8 és10 óra között úgy, hogy a közlekedést ne veszélyeztessék! Köszönjük.  Kérjük, támogassa környezetvédő munkánkat! A bevétel a tagiskola alapítványát gyarapítja, amely révén oktató-fejlesztő eszközöket szeretnénk vásárolni.

 Nyílt tanítási órák a Bársony István tagiskolában 2018. március 7-én, szerdán 8 órától.  Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

  1.       osztály

2.       osztály

3.       osztály

4.       osztály

08.00-08.45

magyar

magyar

magyar09.00-09.45

matematika

matematika

matematika

matematika

10.00-10.45

-

-

rajz

magyar

 12.00-12.45  4. osztály:angol nyelv, 14.00-14.45-ig napközi foglalkozás a 3-4. osztályosokkal

                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. márciusi események

06.      13.45 hittan szülői értekezlet, tájékoztató a leendő 1. osztályosok szülei számára a tagiskolában

08.      8 órától nyílt tanítási órák
14.      15 órakor községi-iskolai ünnepi műsor és koszorúzás a Művelődési Házban

16.      de. 10 órakor a Kenguru Nemzetközi Matematikai Verseny iskolai fordulója
18.      10-11.30-ig játékos foglalkozás a tagiskolában leendő első osztályos gyerekeknek

18.      08-12 óráig papírgyűjtés
21.      Rákóczi versenynap a II. Rákóczi iskolában, a 4. osztályos szövegértési házi versenyen legjobb eredményt elérő tanuló képviseli tagiskolánkat

21.      14 órától pályázati kézműves foglalkozás a negyedik osztályosok részvételével

22.      12 órakor Víz Világnapja (foglalkozás)

23.      16.30-17.30-ig fogadóóra
24.      Föld órája, rövid tájékoztató (március 25. a napja)


A szüreti felvonuláson táncoltak a község 3 pontján tanítványaink. Szaktárgyi dicséretet kaptak szép szereplésükért. Elsősök: Keresztesi Luca, Kállai Kitti, Czibor Kinga, Szücs Júlia, Szűcs Vivien, Bessenyei Zsóka, Simon Johanna, Kovács Noémi Emma, másodikosok: Schieder Orsolya, Korcsák Anna, Bárkai Krisztina, Zámbó Kitti, Horváth-May Peggy, Magenheim Máté, Magenheim Mihály, harmadikosok: Bakó Laura Vincencia, Spitzmüller Edina, Rácz Edit, Kovács Milán Zétény, Kirschner Bálint, negyedikesek: Nagy Zsófia Andrea, Penzer Kata Dorina, Kossa Nikolett Napsugár, Lukács Luca, Antal Rebeka.

A papírgyűjtésen sokat segitettek a munkában. Osztályfőnöki dicséretet kaptak: elsősök:Bessenyei Zsóka, Penzer György Lénárd  , Álland Kristóf, másodikosok: Álland Ábel, Mágenheim Mihály, Mágenheim Máté, Zámbó Kitti, Lengyel Károly, Schaffer Dániel, Tihanyi Dániel, Sramik Angelika, Schieder Orsolya, Korcsák Anna, Borz Dániel, harmadikos: Kirschner Bálint, negyedikesek:Lukács Luca, Kossa Nikolett Napsugár, Rikli Natália, Penzer Kata Dorina, Holl Milán, Nagy Zsófia Andrea, Csapó Anna Dorka, Mervay Eszter Rebeka.

 

 

 

 

 

Május:

05.01. községi majális

05. 04. bábszínházi előadás Székesfehérváron

05. 05. Anyák napi műsorok

05. 06. fogorvosi vizsgálatok

05. 07. családi nap a 3. osztályosoknak a parkerdőben

05. 11. pályázati kézműves foglalkozás a 4. osztályosok részvételével

05. 12. erdei iskolai szülőértekezlet

05. 19. a 2. évfolyamosok számára matematika verseny a Hétvezér iskolában

05. 24-26. erdei iskola Kabókapusztán

05. 24. zeneiskolai vizsga

05. 30. ajándék gyermeknapi műsor a helyi Művelődési házban 14.30-tól

05. 31. 16.30-tól zeneiskolai koncert

Június:

06. 01. 17 órától szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szülei részvételével helyben

06. 04. családi nap az 1. és 2. osztályosok számára a Gaja-völgyben (Tájcentrum, Károly kilátó)

06. 07. a 4. osztályosok részvételével rendhagyó magyar és környezetismeretórák Budapesten (Parlament, Hadtörténeti Múzeum)

06. 10. osztályozó értekezlet

06. 13. délelőtt akadályverseny

06. 14. 8-18 óráig kirándulás (Martonvásár, Agárd)

06. 15. délelőtt rendőrelőadás, majd az ismeretek alkalmazásának gyakorlása

06. 18. délelőtt felnőttek részvételével véradás az iskola épületében

06. 16-17-18. ökumenikus hittan tábor Jakab Sándor nagytiszteletű úr vezetésével

06. 20. hétfőn 18 órakor tanévzáró ünnepély


03.17. Kenguru matematika verseny 10.00

03.19. játszóház óvodásoknak 10.00-11.30-ig és hittanos szülői tájékoztató, papírgyűjtés 08-12 óráig
03.22. témanap: Víz világnapja 2016. 12.00

03.23. húsvéti játszóház, Föld órája 2016. 14 órától

03.23. negyedikeseknek: a II. Rákóczi iskolában versenyek (megyei szövegértési, megyei helyesírási)
04.02. negyedikeseknek: színházlátogatás: János vitéz (Pelikán Terem)

04.08. a Ki mit tud?-on arany oklevelet nyert furulyások fellépése Székesfehérváron jótékonysági koncerten a Szent Sebestyén templomban, jegyek elővételben kaphatók 1000 Ft értékben
04.09. 20 órakor a sárkeresztesi Művelődési házban jótékonysági bál a Bársony István tagiskola javára

04. 13. pályázati kézműves foglalkozás az 1. és 2. osztályosok számára

04.16. Székesfehérváron a II. Rákóczi iskola Szülők-nevelők bálja, jegyek elővételben Szarvas Józsefnél

04.20. kölyökatlétika verseny helyben 14 órától
04.21. vers- és prózamondó verseny helyben 14 órától

04.12. harmadikosoknak: matematika verseny (Székesfehérvár, Németh L. iskola)
04.13. harmadikosoknak: mondamondó verseny (Székesfehérvár, Zentai úti iskola)

04.28. fogadóóra 16.30-