A Macher Alapítvány a Sárkeresztesi Iskolások Mosolyáért

Az alapítványt 1998-ban hozta létre a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft. Az alapítvány célja az oktató-nevelő munka korszerűsítése, az oktatás feltételeinek javítása, a tanulók minél magasabb szintű felkészültségének segítése, az iskolán belüli és az iskolán kívüli szabadidő értelmes felhasználási feltételeinek megteremtése. A sárkeresztesi Általános Iskola tanulóinak képességük szerinti kibontakozásának valamint a pedagógusok alkotó tevékenységének támogatása.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli jogi szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljával egyetért és azt támogatni kívánja. Az alapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel, az alapítványi célok megvalósítását elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával, melyek ingó és ingatlan vagyontárgyak is lehetnek.

Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat.

Az alapítvány adószáma: 18488632-1-07

Az alapítvány statisztikai jelzőszáma: 16697487-8010-322-07

Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank 11736006-20329268