Bársony István tagiskola

1. Az iskola működésének főbb jellemzői

1. 1. A tanulócsoportok száma és létszáma

Tagiskolánk 4 alsó tagozatos osztállyal működik, 2007. augusztus elsejétől a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tagiskolája.

Alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek alsó tagozatos iskolai nevelése, oktatása.

Fel kell készítenünk a gyerekeket a felső tagozatos nevelésre, oktatásra. Angol nyelvi szakkörök és tagiskolai könyvtár segíti a tanulók előrehaladását

Önköltséges szakkör: szenzomotoros integrációs terápia.
         
A tanulók létszáma az egyes évfolyamokon:
1. évf.: 14 fő,
2. évf.: 5 fő
3. évf.: 13 fő
4. évf.: 2 fő
napközi csoport:34 fő


Az iskola tanulóinak összlétszáma: 34 fő. A napközi foglalkozások délután 16.00-ig, 16-17 ügyeleti csoportban valósulnak meg. 

4 tanteremben folyik az oktatás:

- az 1. számú tantermünkben hetente egyszer könyvtárunk tart nyitva

- a 2. számú tantermünkben számítástechnika szaktantermi részt alakítottunk ki 

- a 3. számú terem délben ebédlőként, délután napközis teremként működik
 - a 4. számú tantermünkben logopédiai foglalkoztató sarok és zeneiskolai (zongora, gitár, szolfézs) teremrész van

 - szép bútorok, berendezési tárgyak, ízléses dekoráció teszi otthonossá az épületet

- helyet adunk két tantermünkben hetente két délután a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola zene tanszakának (előképző, zongora, szolfézs) 

- szabadtéri tantermünkön jó időben kézműves, ének, s egyéb tanórákat lehet tartani

- a bútorzat alkalmas egyéni és csoportmunkára egyaránt

- kis aulánkat tornaszoba jellegűre alakítottuk ki, itt a testnevelés órákat tartjuk

- sportudvarunkon kézilabdapálya, kosárlabdapalánk van- a tánc és mozgás tanórákat a helyi Művelődési házban tartjuk (COVID-19 járvány esetén tagiskolai helyszínen)
- tálalókonyha szolgálja a tagiskolai étkeztetést

 Személyi feltételek:

Tagiskolánkban 6 fő dolgozik. Közülük 2 technikai dolgozó. Mindannyian az öko-munkacsoport tevékeny tagjai vagyunk. Tagiskolánk elnyerte tevékenységével az Örökös Ökoiskola megtisztelő címet.
A védőnő épületünkben tart fogadóórát minden hónap 1. hétfőjén 08.00-09.00-ig.
A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa Sárkeresztes, Arany J. utca 9. szám alatt tart fogadóórát hétfőn és szerdán 7.30-16 óráig, péntekenként 7.30-12 óráig. Vele is rendszeres az együttműködésünk.

Kapcsolataink:

Tartalmas a tagiskola együttműködése Sárkeresztes Község Önkormányzatával, a helyi és székesfehérvári kulturális intézményekkel, társintézményekkel, a helyi Ficánkoló Óvodával, a sárkeresztesi Művelődési Házzal, a helyi civil szervezetekkel (Baba-mama Klub, Ifjúsági Klub, Polgárőrség, Sárkeresztesért Egyesület, Bársony István Alapítvány, Sportkör), Gaja Környezetvédő Egyesülettel, Fejér Megyei Diáksport SZövetséggel.
Egyik legnagyobb támaszunk munkánkban természetesen a Szülői Közösség! A szülők E.mail-címet adtak meg az iskolának, így  rendszeresen küldünk hasznos információkat az iskola működéséről, a gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Folyamatosan látjuk el hírekkel, fényképekkel Facebook oldalunkat. 

Lehet, hogy egy kép erről: fa, út és égbolt

 (Bársony István Tagiskola).